Regulamin bonów upominkowych 22 Thai & Beauty

I. Definicje

 1. Regulamin: Niniejszy regulamin określający zasady stosowania bonów upominkowych kupionych na stronie www.22thaibeauty.pl oraz w 22 Thai & Beauty znajdującym się przy ul. Al. Wilanowska 7 w Warszawie,
 2. Wydawca: ForSpa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-997 ul. Ruczaj 89, NIP: 526 27 44 589
 3. Bon upominkowy: Bon oznaczony jednorazowym kodem w formie elektronicznej lub papierowej o określonej wartości nominalnej wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika w wykorzystania w 22 Thai & Beauty
 4. Nabywca: Osoba, która kupiła od Wydawcy bon upominkowych.
 5. Użytkownik / okaziciel: Nabywca lub osoba, która posiada bon upominkowy.
 6. Kod: Unikalny numer przypisany każdemu bonowi upominkowemu niezbędny do realizacji usług lub zakupu z uwzględnieniem wartości bonu upominkowego lub nazwy usługi.
 7. Produkty lub usługi: Przedmioty lub usługi oferowane do sprzedaży na stronie w www.22thaibeauty.pl oraz w 22 Thai & Beauty.
 8. Strona Internetowa: Sklep internetowy Wystawcy oferujący bonupominkowy dostępny na stronie www.22thaibeauty.pl

 

II. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do wydania nabywcy bonu upominkowego oraz przyjmowania płatności realizowanych przy jego pomocy przez okaziciela bonu.
 2. Nabywca zobowiązuje się zapłaty za bon w kwocie równej wartości nominalnej bonu oraz za ewentualną usługę dostarczenia bonu w formie fizycznej na wskazany adres. Zaplata może zostać dokonana on-line lub przelewem. W przypadku zakupu na miejscu w salonie22 Thai & Beauty poprzez płatność gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Bon może być wykorzystany tylko jednorazowo.
 4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie bonu przez nabywcę oraz użytkowania osobom nieupoważnionym.
 6. Nabywcy oraz użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia do wydawcy z tytułu utraty lub kradzieży bonu lub jego zniszczenia.
 7. Bon jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym wydawcy.
 8. Bon upominkowy nie obejmuje kosztów wysyłki ewentualnych przedmiotów, które użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonywaniu zamówienia.

 

III. Zasady korzystania z bonów upominkowych

 1. Bon w formie elektrycznej zostaje wysłany na wskazany adres mejlowy nabywcy w formie pdf do samodzielnego wydruku po opłaceniu zamówienia
 2. Bon w formie papierowej jest możliwy do osobistego odbioru w salonie 22 Thai & Beauty, Al. Wilanowska 7 w Warszawie.
 3. W przypadku, gdy wartość produktów lub usług nabywanych przez użytkownika z wykorzystaniem bonu będzie wyższa niż jego wartość zapisana na bonie, użytkownik jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu produktów lub usług przy użyciu bonu w przypadku upływu jego terminu ważności.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych niezbędnych za realizację wysyłki bonu.
 6. Bon można wykorzystać na usługi w przypadku dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu zabieg, minimum 24 godziny przed planowaną wizytą. Rezerwacji wizyt można dokonać telefonicznie pod numerem 666030666 lub on-line na Stronie Internetowej.

 

IV. Rozliczenia i reklamacje.

 1. Wydanie bonu upominkowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towaru i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 2. Nabywca w momencie wydania bonu otrzyma od wydawcy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 3. O konieczności wystawienia faktury VAT nabywca poinformuje wydawcę w momencie składania zamó Nabywca jest wówczas zobowiązany do podania aktualnego numerów identyfikacji podatkowej. Brak podania tego numeru jest równoznaczny z wystawieniem paragonu fiskalnego bez możliwości późniejszego wydania faktury VAT.
 4. Nabywca, który zawarł umowę na zakup bonu za pośrednictwem Strony Internetowej, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania bonu przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu (tutaj pobierzesz oświadczenie). W sytuacji, w której bon został wykorzystany do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości bonu, który został zrealizowany. Odstępując od umowy Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania bonu Nabywca nie skorzysta z niego. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy a odesłaniem bonu Nabywca zrealizował go, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy wartości nabytego bonu. Odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem Strony Internetowej oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy nabywca zobowiązany jest odesłać formularz oświadczenia o odstąpieniu oraz bon na własny koszt na adres: 22 Thai & Beauty, Al. Wilanowska 7, Warszawa
 6. Bon nie podlega zwrotowi Wydawcy w przypadku:
 7. nabycia bonu na miejscu w salonie 22 Thai & Beauty,
 8. po upływie 14 od daty zakupu bonu przez Stronę Internetową.
 1. Nabywca lub użytkownik ma natomiast prawo do:
  1. wymiany na inny produkt lub usługę o tej samej wartości
  2. wymiany na inny produkt lub usługę o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub
  3. wymiany na produkt lub usługę w wyższej wartości pod dokonaniu dopłaty różny w cenie w formie pieniężnej.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji usług lub sprzedaży produktów przez 22 Thai & Beauty z powodu zagrożenia epidemiologicznego, nabywcy przysługuje wówczas prawo do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zakupionego bonu, przy czym bon nie może być przeterminowany.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca / użytkownik wraz z otrzymaniem bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisó
 2. Bon w rozumieniu obowiązujących przepisów praca nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 3. Bon jest elektroniczną / papierową formą bonu towarowego.
 4. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na Stronie Internetowej
 5. W sprawa nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce